Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14f6 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön, 2022

Välj variabler

Ja
2023-11-13
Befolkning 31.12.:
Antal
2024-10-24
2023-10-04
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
243_14f6_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , SSS .. Tätortsbefolkning , SSS .. Gesbygdsbefolkning ,

Valda 0 Totalt 1 724

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kommun och tätort

Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.
kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen
okänd = inga koordinater

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.