Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12va -- Sysselsättande enligt slag per landskap (4515), Tammi-Joulukuu 2006-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Sysselsatta i januari?december (st.):
stycke
Påbörjade sysselsättningar i januari–december (st.):
stycke
Avslutade sysselsättningar i januari?december (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutad sysselsättning i januari–december (v.):
vecka
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
072_12va_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd) , Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom) ,

Valda 0 Totalt 33

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Sysselsatta i januari?december (st.)

Sysselsatta under perioden

Påbörjade sysselsättningar i januari–december (st.)

Påbörjat sysselsättning under perioden

Avslutade sysselsättningar i januari?december (st.)

Avslutat sysselsättning under perioden

Genomsn. längd på avslutad sysselsättning i januari–december (v.)

Genomsnittlig längd på sysselsättningsperioder som slutat under perioden, i veckor