Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12uu -- Övrig service enligt deltagarens yrkesgrupp per landskap (5415), Tammi-Joulukuu 2006-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Deltagare i andra tjänster under perioden, januari?december (st.):
stycke
Påbörjade andra tjänster, januari?december (st.):
stycke
Avslutade andra tjänster, januari–december (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutade andra tjänster, januari?december (v.):
vecka
Genomsn. längd på arbetslöshet före påbörjade andra tjänster, januari?december (v.):
vecka
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
057_12uu_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alterneringslediga , Alterneringsvikarier , Bedömningar och prövningar ,

Valda 0 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i andra tjänster under perioden, januari?december (st.)

Deltagare i andra tjänster, t.ex. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under perioden

Påbörjade andra tjänster, januari?december (st.)

Påbörjat andra tjänster, t.ex. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under perioden

Avslutade andra tjänster, januari–december (st.)

Avslutat andra tjänster, t.ex. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under perioden

Genomsn. längd på avslutade andra tjänster, januari?december (v.)

Genomsnittlig längd i tjänsten för dem som avslutat andra tjänster, t.ex. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under perioden, i veckor

Genomsn. längd på arbetslöshet före påbörjade andra tjänster, januari?december (v.)

Genomsnittlig längd på arbetslöshetsperiod innan andra tjänster, t.ex. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, påbörjats under perioden, i veckor