Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121u -- Giftermålsfrekvens och skilsmässofrekvens efter ålder och kön, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Giftermålsfrekvens, promille:
Promille
Giftermålsfrekvens i första äktenskapet, promille:
Promille
Omgifte, promille:
Promille
Skilsmässofrekvens, promille:
Promille
Personer som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
Personer som ingått sitt första äktenskap, tvåkönade par:
Antal
Omgifta, tvåkönade par:
Antal
Frånskilda, tvåkönade par:
Antal
Medelfolkmängd (ogifta):
Antal
Medelfolkmängd (gifta):
Antal
Medelfolkmängd (tidigare gifta):
Antal
Medelfolkmängd (icke-gifta och i icke-registrerat partnerskap):
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121u_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Giftermålsfrekvens, promille , Giftermålsfrekvens i första äktenskapet, promille , Omgifte, promille ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet äktenskap, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands. Antalen frånskilda män och kvinnor är inte samma, då antalet skilsmässor, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet skilsmässor, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.

Uppgifter

Giftermålsfrekvens, promille

Personer som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta och i icke-registrerat partnerskap personer som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd. Uppgiften beräknas bara för tvåkönade par.

Giftermålsfrekvens i första äktenskapet, promille

Personer som ingått sitt första äktenskap på 1 000 ogifta personer som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd. Uppgiften beräknas bara för tvåkönade par.

Omgifte, promille

Omgifta personer på 1 000 tidigare gifta personer som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd. Uppgiften beräknas bara för tvåkönade par.

Skilsmässofrekvens, promille

Frånskilda personer på 1 000 gifta personer som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd. Uppgiften beräknas bara för tvåkönade par.

Personer som ingått äktenskap, tvåkönade par

Personer som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Personer som ingått sitt första äktenskap, tvåkönade par

Personer som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Omgifta, tvåkönade par

Personer som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Frånskilda, tvåkönade par

Personer som bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades (tvåkönade par).

Medelfolkmängd (ogifta)

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.

Medelfolkmängd (gifta)

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.

Medelfolkmängd (tidigare gifta)

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.

Medelfolkmängd (icke-gifta och i icke-registrerat partnerskap)

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.