Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13kv -- Brottsoffer och målsägande efter internationell brottsklassificering (ICCS), anmälningsår, ålder och kön, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Offer efter fall (antal):
Antal
Offer efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Offer efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
Målsägande efter fall (antal):
Antal
Målsägande efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Målsägande efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13kv_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall , 0101 Mord ,

Valda 0 Totalt 320

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 6 , 0 - 17 ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 25.10.2023. Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna.Antalen efter brottstyp har också ändrats.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

ICCS-brottsklass

ICCS-brottsklassificeringen är en brottsklassificering som upprätthålls av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC). Klassificeringen baserar sig på brottsbeskrivningar i stället för på bestämmelser. På detta sätt har man försökt bilda en klassificering som lämpar sig för internationell jämförelse. Punkterna i ICCS-klassificeringen och definitionerna av gärningar avviker något från den nationella brottsklassificering som används i Finland och som baserar sig på bestämmelser.

Uppgifter

Offer efter fall (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som flera brott

Offer efter brottsrubriceringar (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som ett enda brott