Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

122t -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön, 1966-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-15
Låginkomsttagarna:
antal
Andelen låginkomsttagare:
procent
Låginkomsttagarnas medianinkomster:
euro
Fattigdomsgap:
procent
Personer i populationen:
antal
Antalet låginkomsttagare i urvalet:
antal
2021-12-15
2019-08-06
Inkomstfördelningsstatistik, Statistikcentralen
005_122t_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0-17 , 18-24 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valda 1 Totalt 39

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: person (hushållsbefolkning).
Inkomstbegrepp: flera.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).