Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

011 -- Medelpriser på konsumtionsvaror

Välj variabler

Nej
2019-01-14
euro
2008-02-11
Statistikcentralen
khi_011_201812
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2018 , 2017 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , Långkornigt ris, 1 kg , Vetemjöl, 2 kg ,

Valda 0 Totalt 202

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000