Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Offentliga inkomster och utgifter

Välj variabler

Statistikcentralen
Ekonomi- och miljöstatistik
Nej
2018-09-21
milj. eur
2018-09-21
2018-09-21
Statistikcentralen, Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
jtume_001_2018q2
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B8GT Bruttosparande , B9T Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) , OTEK Totalutgifter ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 78

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000