Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Förbrukning av energi för rumsuppvärmning

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2018-02-02
GWh, TJ
2018-11-22
2017-11-17
Statistikcentralen
asen_001_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Trä , Torv , Kol ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 2.2.2018. Siffrorna för fjärrvärme år 2016 samt siffrorna ”totalt” har korrigerats
Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning ingår energin från huvuduppvärmningssystem och energin från kompletterande andra uppvärmningsformer, inkl. apparater för ventilation och värmedistribution.
I rumsuppvärmning med el har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.
Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för rumsuppvärmning. El som förbrukas av värmepumpar ingår i elförbrukning för uppvärmning.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

År

Statistikåret

Energikälla

Med energikällor i bostadsbyggnader avses bränslen, elektricitet, fjärrvärme och värmepumpsenergi som utvinns från miljön. Elektricitet omfattar bara nätburen elektricitet; självproducerad el i form av bl.a. sol- och vindkraft ingår tills vidare inte i denna granskning.

Uppgifter

Kvantitet GWh

Energiförbrukning, gigawattimmar (GWh).

Kvantitet TJ

Energiförbrukningen, terajoule (TJ).