Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11d5 -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2017-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-17
Antal företag, företag:
antal
Omsättning, företag (1000 euro):
tusen euro
Antal anställda (årsverken), företag:
antal
2022-09-29
2018-12-18
Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen
004_11d5_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 1 760

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Uppgifter

Omsättning, företag (1000 euro)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.