Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11d4 -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 417115 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (75)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, företag (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), företag (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, företag (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, företag (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, företag (53)


 2. 11d5 -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 465679 Ändrad senast: 20211217 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1760)
  3. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma, företag (1000 euro), (4)


 3. 11d6 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 108485 Ändrad senast: 20211217 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter omsättning, 1000 euro: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma, företag (1000 euro), (4)


 4. 11d7 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117583 Ändrad senast: 20211217 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma, företag (1000 euro), (4)


 5. 11i1 -- Icke-vinstsyftande organisationer efter näringsgren, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32399 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 96 Andra konsumenttjänster (51)
  3. Uppgifter: Icke-vinstsyftande organisationer (antal), Icke-vinstsyftande organisationers löntagare (årsverken), Icke-vinstsyftande organisationers lönesumma (1 000 euro), Löntagare/icke-vinstsyftande organisation (årsverken), Lönesumma/icke-vinstsyftande organisationers löntagare (1 000 euro) (5)


 6. 11i2 -- Icke-vinstsyftande organisationer efter juridisk form, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11948 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Juridisk form: Totalt, Aktiebolag, Stiftelse, Ideell förening, ..., Andra juridiska former (10)
  3. Uppgifter: Icke-vinstsyftande organisationer (antal), Icke-vinstsyftande organisationers löntagare (årsverken), Icke-vinstsyftande organisationers lönesumma (1 000 euro), (3)


 7. 11qe -- Företag enligt näringsgren och antal anställda, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 208808 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 8. 11qf -- Företag enligt näringsgren och juridisk form, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148419 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 9. 11qb -- Struktur- och bokslutsstatistik över företag, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 793233 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (75)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, juridiska enheter (53)


 10. 11qc -- Företag enligt näringsgren, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 623807 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1760)
  3. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 11. 11qd -- Företag enligt näringsgren och omsättning, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 190682 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter omsättning, 1000 euro: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 12. 11qg -- Företag enligt näringsgren och ägartyp, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132390 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Typ av ägare: Totalt, Privat inhemsk, Staten, Commun, ..., Utlandsägd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 13. 11qh -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126994 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Sektorklass: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentliga samfund, ..., X Okänd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 14. 11qi -- Koncernföretag, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88809 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Tillhör koncernföretag: Total, Icke-koncernföretag, Koncernföretag, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)