Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

123x -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975-2021*

Välj variabler

Ja
2022-06-22
I löpande priser, euro:
euro
I föregående års priser, euro:
euro
Volymförändringar, %:
%
Volymindex, 2015 = 100:
indeksi
Volymserie, referensår 2010:
euro
Volymserie, referensår 2015:
euro
2022-09-16
2019-06-06
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
001_123x_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris , B5G Bruttonationalinkomst (GNI) ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift

2021*

* preliminär uppgift