Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2023M02*

Välj variabler

Ja
2023-03-21
Levande födda:
Antal
Döda:
Antal
Naturlig folkökning:
Antal
Flyttning mellan kommuner:
Antal
Flyttning inom kommunen:
Antal
Invandring till Finland:
Antal
Invandring till Finland från de nordiska länderna:
Antal
Invandring till Finland från EU-länderna:
Antal
Utvandring från Finland:
Antal
Utvandring från Finland till de nordiska länderna:
Antal
Utvandring från Finland till EU-länderna:
Antal
Nettomigration:
Antal
Ingångna äktenskap:
Antal
Skilsmässor:
Antal
Folkökning:
Antal
Korrigering av folkmängden:
Antal
Den totala förändringen:
Antal
Folkmängd:
Antal
2023-04-27
2019-02-26
Statistikcentralen, förhandsuppgifter om befolkningen
001_11ll_2023m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 398

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Föregående månaders preliminära uppgifter uppdateras i takt med att uppgifter om befolkningsförändringar för föregående månader meddelas till befolkningsdatasystemet.
---

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M01*

* preliminär uppgift

2022M02*

* preliminär uppgift

2022M03*

* preliminär uppgift

2022M04*

* preliminär uppgift

2022M05*

* preliminär uppgift

2022M06*

* preliminär uppgift

2022M07*

* preliminär uppgift

2022M08*

* preliminär uppgift

2022M09*

* preliminär uppgift

2022M10*

* preliminär uppgift

2022M11*

* preliminär uppgift

2022M12*

* preliminär uppgift

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Naturlig folkökning

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Flyttning inom kommunen

Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Invandring till Finland från de nordiska länderna

Invandring från Island, Norge, Sverige och Danmark

Invandring till Finland från EU-länderna

Invandring från EU(27)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)

Utvandring från Finland till de nordiska länderna

Utvandring till Island, Norge, Sverige och Danmark

Utvandring från Finland till EU-länderna

Utvandring till EU(27)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.

Ingångna äktenskap

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.

Skilsmässor

Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.

Folkökning

Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.

Korrigering av folkmängden

Korrigering av folkmängden är skillnaden mellan den totala förändringen och folkökningen. Korrigeringarna gäller främst korrigeringar i efterhand av fel vid behandling av flyttanmälningar.

Den totala förändringen

Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.

Folkmängd

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.