Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139f -- Befolkningsprognos 2021: Befolkning efter ålder, kön och område, 2021-2040

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Befolkning 31.12. (prognos 2021):
antal
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
003_139f_2040
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 20

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Uppgifter

Befolkning 31.12. (prognos 2021)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.