Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139e -- Befolkningsförändringar efter kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Levande födda:
antal
Döda:
antal
Naturlig folkökning:
antal
Invandring till Finland:
antal
Utvandring från Finland:
antal
Nettomigration:
antal
Folkökning:
antal
Befolkning 31.12.:
antal
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
002_139e_2070
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 64

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Faktiska siffrorna , Befolkningsprognos 2021 , Befolkningsprognos 2019 ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas

Uppgifter

Naturlig folkökning

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.

Folkökning

Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.