Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

128t -- Befolkning efter ålder och kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Befolkning 31.12. (faktiska siffrorna):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2021):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2019):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2018):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2015):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2012):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2009):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2007):
antal
2024-09-30
2019-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
001_128t_2070
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning 31.12. (faktiska siffrorna) , Befolkning 31.12. (prognos 2021) , Befolkning 31.12. (prognos 2019) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 64

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas

Uppgifter

Befolkning 31.12. (faktiska siffrorna)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2021)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2019)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2018)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2015)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2012)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2009)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Befolkning 31.12. (prognos 2007)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.