Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13lx -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, kvartalsuppgifter, 2011Q1-2022Q3

Välj variabler

Ja
2022-10-25
Befolkning, 1000 personer:
tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
Relativt arbetskraftstal, %:
%
2023-01-24
2022-05-04
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13lx_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 ,

Valda 1 Totalt 47

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Uppgifterna om Åland publiceras inte i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).