Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13au -- Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar, 2013-2021

Välj variabler

Ja
2022-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
2023-01-24
2022-01-25
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
010_13au_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 0 Militärer , 1 Chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas
eller uppgiften alltför osäker för att anges
Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13au ersätter tabell 11ql, som överförts till arkivdatabasen.