Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13ar -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön, 2009-2021

Välj variabler

Ja
2022-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar:
tusen timmar
Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar:
tusen timmar
2023-01-24
2022-01-25
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
007_13ar_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 13

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , C Tillverkning (10-33) ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas
eller uppgiften alltför osäker för att anges
Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13ar ersätter tabell 11pw, som överförts till arkivdatabasen.