Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ap -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-01-27
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer:
tusen personer
Företagare, 1000 personer:
tusen personer
Företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer:
tusen personer
Företagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer:
tusen personer
Arbetsgivarföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer:
tusen personer
Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer:
tusen personer
2024-01-26
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13ap_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sysselsatta, 1000 personer , Löntagare, 1000 personer , Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13ap ersätter tabell 11pr, som överförts till arkivdatabasen.