Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115u -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år, 2010-2021

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Befolkning 31.12:
Antal
2019-04-03
Statistikcentralen, sysselsättning
001_115u_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Företagare , 10 Jordbruks- och skogsföretagare ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12). I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.