Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12g9 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och livsfas, 2002-2022

Välj variabler

Statistikcentralen
Ja
2024-02-28
Antal hushåll:
Antal
Personer i populationen:
Antal
Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer:
keskiarvo
Boyta per hushåll (m2):
m2
Disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet, medelavtal:
Euro
Disponibla penninginkomster efter boendekostnader per konsumtionsenhet, medelavtal:
Euro
Disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet, median:
Euro
Disponibla penninginkomster efter boendekostnader per konsumtionsenhet, median:
Euro
Inkomstandel av boendekostnader (brutto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendekostnader (netto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendekostnader (brutto %), median:
%
Inkomstandel av boendekostnader (netto %), median:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 10 % eller under:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 11-20 %:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 21-30 %:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 31-40 %:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) över 40 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 10 % eller under:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 11-20 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 21-30 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 31-40 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) över 40 %:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (brutto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (brutto %), median:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median:
%
2024-02-28
2020-03-12
Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik
001_12g9_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal hushåll , Personer i populationen , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 1 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Uppgifterna i euro har angetts i det senaste statiskårs penningvärde. Fastighetskatt är i boendekostnader för inkomstandelar av boendekostnader och boendeutgifter.
Statistikenhet: hushåll.
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (exkl. realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (exkl. realisationsvinst) efter boendekostnader.
Konsumtionsenhet: Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).

Bostadens besittningsförhållande

Bostads besittningsförhållande för hushållets egentliga bostad grupperas på följande sätt: ägarbostad (eget hus, egen aktiebostad), hyresbostad (hyresbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad), annan besittningsförhållande (t.ex. sytning, släktskap)

Hushållets livsfas

Avsikten med livsfasindelningen är att särskilja mellan hushållens olika livsskeden, som i allmänhet skiljer sig från varandra med avseende på inkomster och konsumtion. Livsfasindelningen görs utgående från hushållstyp, referenspersonens ålder och barnens ålder.