Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12g4 -- Hushållens indikatorer för boendekostnader och boendeutgifter efter bostadens besittningsförhållande och låginkomststatus, 2002-2022

Välj variabler

Statistikcentralen
Ja
2024-02-28
Antal hushåll:
Antal
Personer i populationen:
Antal
Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer:
keskiarvo
Boyta per hushåll (m2):
m2
Disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet, medelavtal:
Euro
Disponibla penninginkomster efter boendekostnader per konsumtionsenhet, medelavtal:
Euro
Disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet, median:
Euro
Disponibla penninginkomster efter boendekostnader per konsumtionsenhet, median:
Euro
Inkomstandel av boendekostnader (brutto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendekostnader (netto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendekostnader (brutto %), median:
%
Inkomstandel av boendekostnader (netto %), median:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 10 % eller under:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 11-20 %:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 21-30 %:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 31-40 %:
%
Hushåll (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) över 40 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 10 % eller under:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 11-20 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 21-30 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) 31-40 %:
%
Personer (%), inkomstandel av boendekostnader (netto) över 40 %:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (brutto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), medelavtal:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (brutto %), median:
%
Inkomstandel av boendeutgifter (netto %), median:
%
2024-02-28
2020-03-12
Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik
001_12g4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal hushåll , Personer i populationen , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 1 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Uppgifterna i euro har angetts i det senaste statiskårs penningvärde. Fastighetskatt är i boendekostnader för inkomstandelar av boendekostnader och boendeutgifter.
Statistikenhet: hushåll.
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (exkl. realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (exkl. realisationsvinst) efter boendekostnader.
Konsumtionsenhet: Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).

Bostadens besittningsförhållande

Bostads besittningsförhållande för hushållets egentliga bostad grupperas på följande sätt: ägarbostad (eget hus, egen aktiebostad), hyresbostad (hyresbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad), annan besittningsförhållande (t.ex. sytning, släktskap)

Låginkomsttagare

Låginkomsttagare är personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet (s.k. ekvivalerad penninginkomst) understiger 60 procent av medianinkomsten av de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna för samtliga hushåll.