Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ew -- Hushåll och personer i inkomstdeciler efter hushållens livsfas, 1989-2022

Välj variabler

Ja
2024-02-28
Antal personer i hushåll:
Antal
Hushåll:
Antal
% av befolkningen i decilgrupp:
Procent
% av hushåll i befolkningsgrupp:
Procent
2024-02-28
2020-01-08
Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik
001_12ew_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , I (10 % med de lägsta inkomsterna) , II ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Decilgrupperna har bildats utgående från personer enligt hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet.
På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
Statistikenhet: hushåll och person (hushållsbefolkning).
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (excl. realisationsvinst).
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).

Hushållets livsfas

Avsikten med livsfasindelningen är att särskilja mellan hushållens olika livsskeden, som i allmänhet skiljer sig från varandra med avseende på inkomster och konsumtion. Livsfasindelningen görs utgående från hushållstyp, referenspersonens ålder och barnens ålder.