Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121s -- Frånskilda efter äktenskapets längd och äktenskapets ordningsföljd, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Frånskilda män, tvåkönade par:
Antal
Frånskilda kvinnor, tvåkönade par:
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121s_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 33

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Antalen frånskilda män och kvinnor är inte samma, då antalet skilsmässor, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet skilsmässor, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.

Uppgifter

Frånskilda män, tvåkönade par

Män som bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades (tvåkönade par).

Frånskilda kvinnor, tvåkönade par

Kvinnor som bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades (tvåkönade par).