Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121m -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (1-år) och tidigare civilstånd, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Män som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121m_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 15 , 16 ,

Valda 0 Totalt 67

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet äktenskap, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.

Tidigare civilstånd

Klassificering av civilstånd har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Personer som skilt sig från registrerat partnerskap eller som blivit änkor/ änklingar har klassificerats med frånskilda och änkor/ änklingar.

Uppgifter

Män som ingått äktenskap, tvåkönade par

Män som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par

Kvinnor som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).