Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121l -- Personer som ingått äktenskap efter ålder, äktenskapets ordningsföljd och vigselsätt, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-02
Män som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121l_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

28.4.2023 julkaistussa taulukossa oli yksi virheellinen havaintoarvo muuttujassa avioliiton järjestysluku. Virhe on korjattu 2.5.2023 ja taulukko julkaistu uudelleen.
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet äktenskap, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.

Uppgifter

Män som ingått äktenskap, tvåkönade par

Män som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par

Kvinnor som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).