Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121i -- Ingångna äktenskap efter makarnas språk, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Ingångna äktenskap:
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121i_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 133

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 133

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen.

Språk för makan/den yngre partnern

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska

Språk för maken/den äldre partnern

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska

Uppgifter

Ingångna äktenskap

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.