Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121f -- Ändringar i civilstånd efter månad, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Ingångna äktenskap, tvåkönade par:
Antal
Skilsmässor, tvåkönade par:
Antal
Ingångna äktenskap, enkönade par:
Antal
Skilsmässor, enkönade par:
Antal
Registrerat partnerskap:
Antal
Upplösta registrerat partnerskap:
Antal
Nyblivna änkor och änklingar:
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121f_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ingångna äktenskap, tvåkönade par , Skilsmässor, tvåkönade par , Ingångna äktenskap, enkönade par ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Ingångna äktenskap, tvåkönade par

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.

Skilsmässor, tvåkönade par

Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.

Ingångna äktenskap, enkönade par

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.

Skilsmässor, enkönade par

Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.

Registrerat partnerskap

Registrerat partnerskap där minst den ena av parterna bor varaktigt i Finland dagen då partnerskap registreras.

Upplösta registrerat partnerskap

Upplösta registrerat partnerskap där minst den ena av parterna bor varaktigt i Finland dagen då partnerskap upplöses.

Nyblivna änkor och änklingar

Omfattar fr.o.m. år 2002 också änkor/änklingar efter registrerat partnerskap samt fr.o.m. år 2017 också änkor/änklingar efter samkönade äktenskap.