Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13kf -- Föremål för bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel SL28:9a-9c, 2003-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Fordon (antal):
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13kf_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kommun

Kommunen inom vars område brottet har begåtts