Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13je -- Misstänkta för uppklarade brott efter medborgarskap, välfärdsområde, bosättningsland, beräkningssätt och uppklarningsår, uppgifter om antal, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Misstänkta för utredda brott:
Antal
Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott:
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13je_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 87

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott , 11 Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 209

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde , HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Stadigvarande bosättningsland

Bor den misstänkte stadigvarande i Finland eller vistas den misstänkte tillfälligt i landet. Uppgiften baserar sig på polisens registrering samt på Statistikcentralens registeruppgifter.

Medborgarskap

Med medborgarskap avses en persons medborgarskapet i ett visst land. Vanligen är nationaliteten något man får via födseln, men den kan ändras via flyttning till ett annat land. En person kan också vara medborgare i flera länder (se medborgarskapslagen 359/2003 och medborgarskapsförordningen 699/1985). Om en person är medborgare i två länder, av vilka det ena är Finland, ingår han/hon i statistiken som finsk medborgare. Om en utländsk medborgare som bor i Finland har medborgarskap i flera andra länder, ingår han/hon i statistiken som medborgare i det land som utfärdat det pass med vilket han/hon kommit till Finland.

Välfärdsområde

Välfärdsområdet inom vars område brottet har begåtts

Uppgifter

Misstänkta för utredda brott

Det totala antalet brott som den misstänkte begått. Den som misstänks för en serie av gärningar räknas som flera misstänkta.

Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott

Det grövsta brottet kan fastställas bara för personer med finsk personbeteckning