Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13j1 -- Vissa myndighetsuppgifter kommunvis och månadsvis, preliminära uppgifter, 2009M01-2023M12*

Välj variabler

Ja
2024-01-18
Antal ålägganden:
Antal
Kumulativ årssumma (antal):
Antal
2024-04-18
2022-04-29
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13j1_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 180

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 3 Vissa polisålägganden , 301 Undersökning av självmord , 302 Drunknade ,

Valda 0 Totalt 29

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Månad

* preliminär uppgift

Kommun

Kommunen inom vars område brottet har begåtts

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

2023M10*

* preliminär uppgift

2023M11*

* preliminär uppgift

2023M12*

* preliminär uppgift