Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ga -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets, 2004-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-28
Antalet tvångsmedel:
Antal
Förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Förändring jämfört med året innan (%):
Procent
2025-02-28
2022-02-25
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13ga_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , KI1 Gripande , KI2 Anhållande ,

Valda 0 Totalt 28

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Polisen , Centralkriminalpolisen ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott, föreelser och polisålägganden totalt , Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott ,

Valda 0 Totalt 145

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Myndighet

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet