Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13g1 -- Behandlingens längd och tiden från händelsen till brottsanmälan enligt utredande myndighet, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Behandlingens längd i dagar, genomsnitt:
Antal
Behandlingens längd i dagar, under 18-åringar målsägande, genomsnitt:
Antal
Behandlingens längd i dagar, under 18-åringar misstänkta, genomsnitt:
Antal
Behandlingens längd i dagar, median:
Antal
Behandlingens längd i dagar, under 18-åringar målsägande, median:
Antal
Behandlingens längd i dagar, under 18-åringar misstänkta, median:
Antal
Behandlingens längd i dagar, kvartil 1:
Antal
Behandlingens längd i dagar, kvartil 3:
Antal
Antal dagar från att brottet skett till att det anmälts, genomsnitt:
Antal
Antal dagar från att brottet skett till att det anmälts, under 18-åringar målsägande, genomsnitt:
Antal
Antal dagar från att brottet skett till att det anmälts, under 18-åringar misstänkta, genomsnitt:
Antal
Antal dagar från att brottet skett till att det anmälts, median:
Antal
Antal dagar från att brottet skett till att det anmälts, under 18-åringar målsägande, median:
Antal
Antal dagar från att brottet skett till att det anmälts, under 18-åringar misstänkta, median:
Antal
Antal dagar från att brottet sker till att det anmäls, kvartil 1:
Antal
Antal dagar från att brottet sker till att det anmäls, kvartil 3:
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13g1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Behandlingens längd i dagar, genomsnitt , Behandlingens längd i dagar, under 18-åringar målsägande, genomsnitt , Behandlingens längd i dagar, under 18-åringar misstänkta, genomsnitt ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott , 11 Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 209

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Polisen , Centralkriminalpolisen ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
Behandlingstiden räknas från den dag då brottsanmälan registrerades till den dag då den kvitterades. Det är således inte direkt fråga om förundersökningens längd, eftersom förundersökningen inte anses inledas när brottsanmälan registreras.

Myndighet

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet