Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, monthly data, 1990M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-15
Indextal:
Indextal
Månadsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2024-03-14
2019-04-15
Statistikcentralen, byggnadskostnadsindex
001_11ny_2024m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 409

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Byggnadskostnadsindexets uppgifter för januari-maj 2023 har korrigerats 21.7.2023. Korrigeringen gäller inte indexen över arbetsinsatser eller tjänster. Felet inträffade vid indexberäkningen i samband med att det nya statistikåret inleddes.