Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12xc -- Revideringar i lönesummaindex på årsnivå (2015=100), 2020-2021

Välj variabler

Ja
2023-11-13
Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnitt av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
2023-12-13
2021-01-14
Statistikcentralen, lönesummaindex
001_12xc_2023m08
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A-X Hela ekonomin , Privat sektor , OPQ Offentlig sektor ,

Valda 0 Totalt 110

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000