Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12d9 -- Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B) efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2006-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-10
Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B):
antal
2022-12-09
2019-12-16
Dödsorsaker, Statistikcentralen
021_12d9_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 15 - 19 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Narkotika selektion B

Klassifikationen är baserad på Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk EMCDDAs klassifikationen av narkotikarelaterade dödsfall selektion B. Klasserna är förenade.