Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-08
Värde av entreprenader, mn euro:
miljoner euro
2023-12-07
2020-02-11
Statistikcentralen, reparationsbyggande
001_12h3_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Näringsgren

Näringsgrensindelningen baserad på 2008 klassificeringen.

Byggandes objekt

Riktas byggande mot nya eller gamla byggnader. Riktas reparation av gamla byggnader mot bostadsbyggnader eller övriga byggnader.