Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11z1 -- Medelpriser på flytande bränslen, årsuppgifter, 2002-2023

Välj variabler

Ja
2023-12-29
Genomsnittligt priset:
Euro
2024-12-31
2019-05-14
Statistikcentralen, konsumentprisindex
001_11z1_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Genomsnittligt priset

På grund av beräkningsmetoden för konsumentprisindexet har uppgifterna
av lätt brännolja fr.o.m. juni 2015 i första hand beskrivit prisförändringar,
men inte ett exakt medelpris. Nu har denna inkonsekvens korrigerats ifråga
om alla månaderna under perioden 06/2015-01/2019. På grund av korrigeringen
är det månatliga medelpriset under perioden i genomsnitt 3-5 cent lägre än det
medelpris som tidigare angetts.