Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12he -- Konsumentpriser på stenkol i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1990M01-2023M09*

Välj variabler

Ja
2023-12-18
Pris (eur/t):
euroa/tonni
Pris (eur/MWh):
euroa/megawattitunti
Pris, årsförändring (%):
prosenttia
2024-03-12
2020-12-10
Statistikcentralen, energipriser
001_12he_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 405

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift *Preliminärt, tills tullens data är slutgiltiga.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift