Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13rv -- Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, 1995-2023*

Välj variabler

Ja
2024-01-26
Förtjänstnivåindex 1995=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex 2005=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex 2010=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex 2015=100:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2005=100:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2010=100:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100:
Indextal
Real index 2005=100:
Indextal
Real index 2015=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocent:
Procent
Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent:
Procent
Real index, årsförändringsprocent:
Procent
2024-05-31
2022-10-14
Statistikcentralen, förtjänstnivåindex
001_13rv_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förtjänstnivåindex 1995=100 , Förtjänstnivåindex 2005=100 , Förtjänstnivåindex 2010=100 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift