Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

122j -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964-2023*

Välj variabler

Ja
2024-01-26
Förtjänstnivåindex 1964=100:
Indextal
2024-05-31
2019-05-21
Statistikcentralen, förtjänstnivåindex
001_122j_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1964 , 1965 , 1966 ,

Valda 1 Totalt 60

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift