Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zw -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-11-08
Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp:
Indextal
2024-08-23
2019-05-13
Statistikcentralen, förtjänstnivåindex
001_11zw_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valda 1 Totalt 52

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift