Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13mt -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter kvartal, 2009Q1-2022Q3*

Välj variabler

Ja
2022-10-28
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
Eur / m2
Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020:
antal
2022-01-27
2022-05-03
Statistikcentralen, aktiebostadspriser
001_13mt_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valda 1 Totalt 55

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors) , 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors) , 00130 Gardesstaden (Helsingfors) ,

Valda 0 Totalt 1 706

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift

Kvartal

* preliminär uppgift

Hustyp

Hustyp, antal rum

Kvartal

2022Q1*

* preliminär uppgift

2022Q2*

* preliminär uppgift

2022Q3*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Kvadratmeterspris (EUR/m2)

Kvadratmeterpriserna är aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m2) som beräknats direkt utgående från materialet. Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.

Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020

Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
Uppgifterna om köp på hemförsäljningen är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.