Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zs -- Energiförbrukning inom boende, 2008-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-15
Energiförbrukning inom boende, GWh:
GWh
Energiförbrukning inom boende, TJ:
TJ
2023-12-05
2019-06-27
Statistikcentralen, energiförbrukning inom boende
001_11zs_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Trä , Torv , Kol ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Rumsuppvärmning , Hushållsapparater ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000