Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ny -- Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja lasten lukumäärän mukaan, 20-59-vuotiaat, 2013-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
15.6.2023
Väestö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoima, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työlliset, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työttömät, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoiman ulkopuolella olevat, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työttömyysaste, %:
%
Työllisyysaste, %:
%
Työvoimaosuus, %:
%
21.6.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_13ny_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Väestö, 1000 henkilöä , Työvoima, 1000 henkilöä , Työlliset, 1000 henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva tai tieto on liian epävarma esitettäväksi. Taulukon tiedot perustuvat työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatuihin haastattelutietoihin. Kotitaloushaastattelu tehdään tutkimuksen viidennellä haastattelukerralla. Tiedot koskevat 20-59-vuotiaiden ikäryhmää, koska yli 99 prosenttia alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmista kuuluu tähän ikäryhmään. Työvoimatutkimus uudistettiin vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat vuodesta 2013 alkaen. Korjausmenettelyssä työllisen määritelmämuutos oli huomioitu 15-74-vuotiaiden naisten koko kohderyhmän tasolla. Sen sijaan naisten osajoukkotasolla aikasarjakorjattuihin työllisyystietoihin liittyy korjausmenettelyssä johtuen epävarmuutta eivätkä ne ole täysin vertailukelpoisia vuodesta 2021 lähtien tuotettuihin lukuihin.