Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13at -- Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä ja palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
27.1.2023
Tehty vuosityöaika työllistä kohti (työtunteja/työllinen):
Tuntia
Tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti (työtunteja/palkansaaja):
Tuntia
26.1.2024
25.1.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_13at_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valittu 1 Yhteensä 14

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09) , C Teollisuus (10-33) ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva tai tieto on liian epävarma esitettäväksi. Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 13at korvaa taulukon 11qk, joka on siirretty arkistokantaan. Vuoden 2020 alusta on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu, joka perustuu Sektoriluokitus 2012-standardiluokitukseen. Uuden ja vanhan luokittelun mukaiset tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Lisätietoja luokitusmuutoksesta: http://stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-25_men_001.html