Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11bh -- Tieliikenteen onnettomuudet ja henkilövahingot, 1931-2023*

Valitse muuttujat

Ei
18.4.2024
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita:
Lukumäärä
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.):
Lukumäärä
Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
Muita vakavasti loukkaantuneita, onnettomuus ei poliisin tiedossa:
Lukumäärä
HILMO, Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita yhteensä:
Lukumäärä
Tieliikenteessä kuolleita ja HILMOn perusteella vakavasti loukkaantuneita yhteensä:
Lukumäärä
Itsemurhia moottoriajoneuvolla törmäämällä (kuolemansyytilasto):
Lukumäärä
Taajamien tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita:
Lukumäärä
Taajamien tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.):
Lukumäärä
Taajamien tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet):
Lukumäärä
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
LVK, Liikennevakuutuksesta korvattuja tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
LVK, Liikennevakuutuksesta korvattuja tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia:
Lukumäärä
LVK, Liikennevakuutuksesta korvattuja tieliikenteen omaisuusvahinko-onnettomuuksia:
Lukumäärä
OTI, Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia ilman sairauskohtausonnettomuuksia:
Lukumäärä
OTI, Kuolemaan johtaneita sairauskohtausonnettomuuksia tieliikenteessä:
Lukumäärä
OTI, Kuolemaan johtaneita maastoliikenneonnettomuuksia ilman sairauskohtausonnettomuuksia:
Lukumäärä
THL, Maaliikenteen tapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla:
Lukumäärä
THL, Jalankulkijoiden liikennetapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla:
Lukumäärä
THL, Pyöräilijöiden liikennetapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla:
Lukumäärä
THL, Muun maaliikenteen tapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla:
Lukumäärä
SRVA, Riistaonnettomuuksia:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa lievästi loukkaantuneita:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita ja vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
Kuolemantuottamuksia liikennejuopumuksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto):
Lukumäärä
Kuolemantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto):
Lukumäärä
Vammantuottamuksia liikennejuopumuksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto):
Lukumäärä
Vammantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto):
Lukumäärä
Kuoleman- tai vammantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto):
Lukumäärä
21.5.2024
6.12.2020
Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto
001_11bh_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita , Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.) , Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1931 , 1932 , 1933 ,

Valittu 1 Yhteensä 93

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista

Vuosi

* ennakkotieto

Tiedot

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita

Henkilö, joka on kuollut poliisin tietoon tulleen tieliikenneonnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.

Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.

Muita vakavasti loukkaantuneita, onnettomuus ei poliisin tiedossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) mukaan liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet, jotka eivät yhdisty poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.
Kultakin henkilöltä on huomioitu ensimmäinen liikenneonnettomuuteen viittaava hoitokäynti tai -jakso, johon henkilö on saapunut hoidettavaksi äkillisen hoidontarpeen vuoksi, ilman ennalta varattua aikaa tai erillistä sopimusta. Loukkaantumisen vakavuus on määritelty tuon hoitokäynnin tai -jakson yhteydessä tehdyn diagnoosin perusteella.

HILMO, Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita yhteensä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) mukaan liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet. Sisältää sekä poliisin kirjaamiin tieliikenneonnettomuuksiin yhdistyvät että yhdistymättömät tapaukset. Yhdistymättömien osalta tiedot voivat sisältää myös liikennealueen ulkopuolisella alueella tapahtuneita vakavia loukkaantumisia.

Tieliikenteessä kuolleita ja HILMOn perusteella vakavasti loukkaantuneita yhteensä

Poliisin tietoon tulleissa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja kaikki Hilmon perusteella vakavasti loukkaantuneet (myös ne, joissa tieliikenneonnettomuus ei ole poliisin tiedossa).

Itsemurhia moottoriajoneuvolla törmäämällä (kuolemansyytilasto)

Tieliikenneonnettomuuksien itsemurhat sisältyvät tieliikenneonnettomuustilastossa kuolleiden määrään. Tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on X82 Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä. Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyyt.

Taajamien tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita

Henkilö, joka on kuollut poliisin tietoon tulleen tieliikenneonnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet. Onnettomuus tapahtunut taajamassa.

Taajamien tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi. Onnettomuus tapahtunut taajamassa.

Taajamien tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi. Onnettomuus tapahtunut taajamassa.

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekistereiden ja The Association for the Advancement of Automotive Medicinen EU-maille lisensoiman muunnostaulukon avulla saadaan tieto loukkaantumisen vakavuudesta.

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

LVK, Liikennevakuutuksesta korvattuja tieliikenneonnettomuuksia

Onnettomuudet, joista on maksettu henkilökorvausta tai omaisuuskorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

LVK, Liikennevakuutuksesta korvattuja tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia

Henkilövahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

LVK, Liikennevakuutuksesta korvattuja tieliikenteen omaisuusvahinko-onnettomuuksia

Omaisuusvahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu omaisuuskorvausta, mutta ei henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

OTI, Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia ilman sairauskohtausonnettomuuksia

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia. Sisältää sekä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, että jalankulkijan ja pyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

OTI, Kuolemaan johtaneita sairauskohtausonnettomuuksia tieliikenteessä

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet sairauskohtausonnettomuudet tieliikenteessä. Sisältää sekä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, että jalankulkijan ja pyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

OTI, Kuolemaan johtaneita maastoliikenneonnettomuuksia ilman sairauskohtausonnettomuuksia

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia. Sisältää sekä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, että jalankulkijan ja pyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

THL, Maaliikenteen tapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on maaliikenne. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

THL, Jalankulkijoiden liikennetapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on jalankulkijan liikenneonnettomuus. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

THL, Pyöräilijöiden liikennetapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on pyöräilijän liikenneonnettomuus. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

THL, Muun maaliikenteen tapaturmien hoitojaksoja vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on muu maaliikenne. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

SRVA, Riistaonnettomuuksia

Lähteenä on Tilastokeskuksen tekemä kokeellinen tilasto Suomen riistakeskuksen jakamasta suurriistavirka-aputoiminnan (SRVA) riistaonnettomuusaineistosta. Aineisto on rajattu eläinlajeihin hirvi, valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, metsäkauris ja villisika. Tiedot koskevat Manner-Suomea.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksia

Pelastustoimen kirjaamien ensi- ja toissijaisten tieliikenneonnettomuuksien sekä tasoristeysonnettomuuksien määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa kuolleiden määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneiden määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa lievästi loukkaantuneita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa lievästi loukkaantuneiden määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita ja vakavasti loukkaantuneita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä yhteensä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

Kuolemantuottamuksia liikennejuopumuksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto)

1206a2 Kuolemantuottamuksia liikennejuopumuksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset).
Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.
Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto.

Kuolemantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto)

1206a3 Kuolemantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset).
Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.
Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto.

Vammantuottamuksia liikennejuopumuksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto)

1207a2 Vammantuottamuksia liikennejuopumuksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset).
Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.
Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto.

Vammantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto)

1207a3 Vammantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset).
Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.
Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto.

Kuoleman- tai vammantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset, rikos- ja pakkokeinotilasto)

Kuoleman- tai vammantuottamuksia liikennerikoksen yhteydessä (viranomaisten tietoon tulleet rikokset).
Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.
Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto.

Vuosi

2023*

* ennakkotieto