Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

127l -- Tuloerot ja tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus asuntoväestössä alueittain, 1995-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Gini-kerroin, tuotannontekijätulot:
%
Gini-kerroin, bruttotulot:
%
Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot:
%
Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %:
%
Maksettujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %:
%
Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, %:
%
19.12.2024
13.8.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_127l_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 28

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 421

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Alueet viimeisimmän tilastovuoden alueluokituksella.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: useita.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Tiedot

Gini-kerroin, tuotannontekijätulot

Gini-kerroin, joka on laskettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti lasketusta asuntokunnan tuotannontekijätulosta (ekvivalentista tulosta). Jokainen saman asuntokunnan jäsen saa saman ekvivalentin tulon.

Gini-kerroin, bruttotulot

Gini-kerroin, joka on laskettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti lasketusta asuntokunnan bruttotulosta (ekvivalentista tulosta). Jokainen saman asuntokunnan jäsen saa saman ekvivalentin tulon.

Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot

Gini-kerroin, joka on laskettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti lasketusta asuntokunnan käytettävissä olevasta rahatulosta (ekvivalentista tulosta). Jokainen saman asuntokunnan jäsen saa saman ekvivalentin tulon.

Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %

-(Bruttotulojen Gini - tuotannontekijätulojen Gini)/tuotannontekijätulojen Gini, %

Maksettujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %

-(Käytettävissä olevien rahatulojen Gini - bruttotulojen Gini)/bruttotulojen Gini, %

Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, %

-(Käytettävissä olevien rahatulojen Gini - tuotannontekijätulojen Gini)/tuotannontekijätulojen Gini, %