Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11x3 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita, 1966-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Gini-kerroin (%):
%
Theil-indeksi:
Indeksi
Logaritminen keskipoikkeama (MLD):
Indeksi
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20):
Suhde
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10):
Suhde
Palma-kerroin (S90/S40-suhde):
Suhde
Absoluuttinen Gini:
Euroa
Keskiarvo:
Euroa
1. desiili:
Euroa
Mediaani:
Euroa
9. desiili:
Euroa
19.12.2024
17.4.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_11x3_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Gini-kerroin (%) , Theil-indeksi , Logaritminen keskipoikkeama (MLD) ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) , Tuotannontekijätulot (ml. myyntivoitot) , Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot) ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valittu 1 Yhteensä 41

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.... tietoa ei ole saatu
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö ja kotitalousväestö).
Tulokäsite: useita.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Vuodesta 1995 alkaen tietoja on sekä tulonjakotilaston otosaineistosta (EU-SILC) että koko asuntoväestön kattavasta kokonaan rekisteripohjaisesta kokonaisaineistosta. Näiden tulokäsitteet ja tulonkäyttöyksiköt poikkeavat jonkin verran (ks. tulonjakotilaston käsitteet ja määritelmät). Vuosien 1986-1994 tiedot perustuvat tulonjakotilaston otosaineistoon. Vuosien 1966-1981 tiedot perustuvat kulutustutkimukseen.

Tiedot

Gini-kerroin (%)

Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.
Tiedot vuosilta 1986-1994 ovat tulonjakotilaston otosaineistosta ja vuosilta 1966-1981 kulutustutkimuksesta. Vuodesta 1995 alkaen ensisijainen tietolähde on tulonjakotilaston kokonaisaineisto. .

Theil-indeksi

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.

Logaritminen keskipoikkeama (MLD)

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama (mean log deviation, MLD) on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20)

Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10)

Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.

Palma-kerroin (S90/S40-suhde)

Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.

Absoluuttinen Gini

Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.

1. desiili

Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)

Mediaani

Ekvivalenttien vuositulojen 5. desiili (euroraja, jonka alle jää 50 % henkilöistä)

9. desiili

Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)